Products

Christmas Tree Plush Toy

0130
price :
370.00
availibity :
in stock
Gift Wrap :

เทศกาลคริสมาสอย่างนี้ซื้อของขวัญให้เจ้าตัวโปรดกันหรือยังค่ะ ให้ของเล่นต้นคริสมาสขวัญเล่นแสนน่ารักเป็นของขวัญช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างคุณและลูกรักด้วย ที่สามารถเล่นได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะ โยน รับ กัด ดึง ให้คุณและเจ้าตัวโปรดได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และนอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว ส่วนที่เป็นเชือกคอตต้อน 100% ยังช่วยในการขัดฟันระหว่างเล่นสนุกอีกด้วย

Size: W:25 x H:15